இந்தியா பைலிங்க்ஸ் சென்னையில் அறிமுகம் ..

இந்தியா பைலிங்க்ஸ் இன்று லெட்ஜர்ஸ் என்ற SME களுக்காகவடிவமைக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி கணக்கியல் மென்பொருளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.வணிக சேவைகள் மேடையான இந்தியா பைலிங்க்ஸ்.காம் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒருமில்லியன் பார்வையாளர்களைப் பெறுகிறது. இந்நிறுவனம் 300 க்கும் அதிகமானபணியாளர்களையும்

Read More